Kötü haber: Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 850 bin virüs daha var

0
158

22 bilim insanından oluşan beynelmilel ekipten perişan haber. Ekolojist, biyolog ve salgın uzmanları tarafından hazırlanan tertemiz rapora göre vahşi Hayatı savunmak amaciyla rastgele tek önlem alınmadığı halde dahada sık ve dahada riskli pandemilerle karşılaşmamız mümkün. Aynı raporda milletçe sıhhati önlemleri ve tertemiz aşılarla reaksiyon saglamak kadar, zoonotik hastalıkların alana çıkmasını önlemeye baz alinarak tek adımın İhtiyaç duyulan olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre Yalnızca mevzubahis yaklaşım ‘pandemi çağından kaçmamızı’ sağlayabilir. bilim adamları şuursuzca ortadan kaldırılan ormanlar ve çevre tahribatına dikkat çekerken ormansızlaşma, yoğun tarım ve yabani türlerin ticareti dahil olmak üzere çevrenin sömürüsünün menfi sonuçlarının altını çiziyor.

İlginizi ÇekebilirCorona bulaştırmada tertemiz trend: Yumruk tokuşturmaCorona bulaştırmada tertemiz trend: Yumruk tokuşturma

SALGINLARA neden var olan anne FAKTÖR NE?

Raporda bulunan başka tek maddeye göre; yaban hayatı, hayvancılık ve yurttaslar arasındaki temasın artması derhal hemen bütün salgınlara yollar açan anne faktör. Raporda önerilen tedbirler arasında et ve çiftlik hayvanı üretimine tatbik edilen vergiler, yaban hayatına ve ticaretine sınırlama ve çevresi dahada iyi savunma gayretleri yer alıyor.

Uzmanlar senelik takriben 40 milyar sterline esya olacak bu adımların Covid-19 benzeri pandemilerle ugras ederken alana çıkan maliyetin çok minik tek bölümü mananına geleceğini bildiriyor.

SUÇLU VAHŞİ hayat DEĞİL, İNSAN…

Kuşlarda ve memelilerde insanlara bulaşabilecek tahmini 540 bin ila 850 bin virüs olduğu olasılık ediliyor. Bu virüslerin yayılma riskleri ise vakit geçtikçe hızla artıyor ve her sene insanlarda alana çıkan beşten çok tertemiz hastalık oluyor. Raporda hastalıklardan rastgele birinin pandemi potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Rapora göre hastalıkların alana çıkması amaciyla vahşi hayatın suçlanması da yanlış tek yaklaşım. Covid-19 dahil olmak üzere pandemilerin çoğu insan faaliyetleri ve çevre üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor.

ʻʻ

Covid-19 veyahut rastgele tek modern salgının nedeni ile alakalı tek gizem yok. İklim farklığı ve ilmi çeşitlilik kaybını yönlendiren aynı insan faaliyetleri. Ayrı olarak çevremiz üzerindeki etkiler de pandemi rizikonunu tetikliyor. Araziyi kullanma şeklimizdeki değişiklikler, tarımın genişlemesi ve yoğunlaşması, sürdürülemez ticaret, imalat ve tüketim derken bu vaziyetler doğal hayatı bozuyor ve insanlarla yaban hayat arasındaki temas artıyor
EcoHealth Alliance başkanı Peter Daszak

 

Arazilerin nasıl kullanılacağı ile alakalı yapılan değişiklikler, ormanların azalması ve vahşi hayat alanlarına insanların yerleşmesi, 1960’lardan bugüne civarindan alana çıkan hastalıkların yüzde 30 artmasına neden oldu.

Raporda vahşi hayatın gıda, ilaç, kürk ve evcil hayvanlar amaciyla ticaret ve tüketiminin ilmi çeşitlilik kayıplarına ve alana çıkan hastalıklara yollar açtığı rizikonunu gösteriyor. İklim farklığı aynı zamanda hemide insanların ayni vakitte da vahşi hayatın hareketini artırarak gelecekteki pandemilere hatri sayilir büyüklükte ölçüde katkıda bulunuyor.

ʻʻ

Önleyici stratejiler olmadan, pandemiler dahada sık alana çıkacak ve dahada hızlı yayılacak. Bu da dahada çok insanın hayatını kaybetmesi mananına geliyor.
Rapordan

bilim havadis laf
Yayınlanma Tarihi:10:52, 30 Ekim 2020

Leave a reply